Pema Gjenealogjike e Familjes Mbretërore Shqiptare

family tree

Burimi: "Historie de l'Albanie et de sa Maison Royale 1443-2007"
Tome V, Dr. Patrice Najbor, JePublie, Paris 2008

(per dijeni: Ymer bey Zogu nuk eshte permendur)