Pasaporta E Mbreterise

Royal flag


Ky tekst është në faqen e fundit të
Pasaportës së Mbretërisë Shqiptare, 1928-2002