Programi

foundation logo al

Qëllimi i Fondacionit është bamiresi humanitare, jofitimprures, jopolitik dhe permban:

Mbeshtetjen humanitare te familjeve ne varferi, femije jetime dhe te gjithe shtresave sociale te popullsise ne nevoje .
Ideimin dhe realizimi e projekteve për mbrojtjen e te gjithe grupeve shoqerore ne nevoje, shkollave dhe spitaleve, te familjeve ne varferi, femijeve te mitur, femijeve jetime, parapjegjikeve, te moshuarve ne nevoje etj,..
Sigurimin dhe ofrimin falas te ushqimit te ngrohte per femijet jetim dhe te varfer, familjet ne nevoje, nepermjet hapjes dhe administrimit te mencave ne te cilat pergatitet, konsumohet apo shperndahet ushqimi.

Zhvillimin e aktiviteteve promocionale me qëllim përhapjen e ideve bashkëkohore për mbrojtjen e te drejtave njerzore dhe humane dhe perfaqesimin e interesave e te gjithe grupeve shoqerore sociale.

Kryerjen e veprimtarive me karakter edukues dhe informues, per parandalim te braktisjes se shkolles; nxitje per shkollim dhe lufte kunder analfabetizmit, formimin profesional per te rinjte e grupmosha te tjera; aktivitete social-edukative per femijet dhe ndergjegjesim ndaj rrezikut te trafikimit. 

gjalish3

Sigurimin dhe shperndarjen e ndihmave humanitare si: veshmbathje, ushqime, ilace, pajisje shtepiake, vegla pune dhe sende te tjera te domosdoshme per jeten e perditshme te nje familjeje, shkollave dhe spitaleve.

Zhvillimin e kurseve dhe trainimeve të ndryshme për përhapjen e aftësive organizative dhe menaxheriale të projekteve publike huamitare per mbrojtjen dhe perfaqesimin e te gjithe grupeve shoqerore socila ne nevoje etj.